Redaktionen

BONT är en webbaserad skoltidning som drivs av elever från Bjurbäcksskolan. Idén om att skapa en skoltidning uppkom i början av höstterminen 2014. Under denna termin har elever från denna skola kämpat för att skapa denna tidning

 

Att få färdigt på denna webbtidning till vår lansering har varit något av en utmaning. Vi vill kunna erbjuda ett brett utbud av nyheter som passar så många som möjligt. Eftersom allt material publiceras av relativt unga skribenter är det med glädje jag välkomnar er till oss! Jag blir glad över att andra vill ta del av nyheter producerade av unga själar. Speciellt vanligt är det inte att i denna omfattning skapa och driva en webbtidning som görs av ungdomar. Även om det förekommer så är det något alldeles extra i medievärlden kan jag tycka. Något alldeles extra som faktiskt är väldigt viktigt. För det är ju vi som ska leva i framtiden!
De flesta journalister har tagit sina första steg mot yrket genom att skriva eller teckna i en skoltidning. Här finns utrymme för att experimentera och testa sin egen förmåga, här finns också möjligheten att skapa en egen identitet och ifrågasätta, göra revolt på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt mot auktoriteter och vuxenvärlden.
I en tid när skolorna får sämre resurser, när skolböckerna är dyra och har lång produktionstid, och när tillgången till annan information ökar växer också intresset för skoltidning som projektform. Där kan man redovisa vad man fått fram i ett ämne genom faktasökning i böcker, dagstidningar, på Internet och genom egna intervjuer. Den redovisande skoltidningen blir också viktig eftersom den över eleverna i att skriva om och för andra. Den nya teknologin, informationstekniken, med epost, hemsidor, chat, diskussionsgrupper, sociala medier, innebär att skrivandet som kommunikationsmedel ökar i betydelse. Då är det av stor vikt att träna på det egna skrivandet som en förberedelse inför den vuxenvärld där människans skriftspråk visar vem hon är och ofta avgör vilka möjligheter hon har.
Att producera en skoltidning ger eleverna möjlighet att pröva sig fram i sitt eget skrivande och att sammanställa fakta på ett sätt som intresserar andra, men det är också en övning i organisationsförmåga och planering, öva och testa nya uttryckssätt.
Jag vill uppmuntra alla i skolan att delta i tidningen, den blir vad vi gör den till. Ur ett elevperspektiv är det en möjlighet att få inflytande och göra sina åsikter hörda, med respekt och ansvar. Den kan bli en bra kommunikations forum där både elever och lärare kan mötas. Vi finns här idag, ta vara på den tiden här, ” Ta vara på ditt liv för nu är det din stund på jorden”.

Redaktionen