school

Nättidning möter nättidning

Bjurbäcksskolans senaste projekt med nättidningen … var på besök hos sin like i Göteborg. De mötte den prisbelönade redaktionen bakom ”Angeredswebben” den första dagen i oktober.
Den första dagen i oktober begav sig 11 elever mot Göteborg med 5:33 tåget. De var på väg mot Angered, nordöst om Göteborg, för att träffa de nuvarande gymnasieleverna som har Angeredswebben.

Angeredswebben var från början tänkt som en gemensam tidning för Riksgymnasierna, som arbetar med rätt anpassning för personer med olika slags rörelsehinder. Namnet var då tänkt att vara Rikswebben och det skulle vara videokonferenser mellan skolorna.
Men eleverna i Angered, där idén började, tyckte att ville ha fokusen på Göteborg, Angered och det intilliggande Angeredsgymnasiet. De skapade en egen tidning tillsammans med mediaeleverna på Angeredgymnasiet.

Det nu drygt 10 år sedan Angeredswebben startade och redaktionen har bytts ut ett antal gånger. Men eleverna idag är fortfarande positiva med webben. De tycker det är mycket roligt sätt att arbeta i skolan.
I redaktionen finns det inte bara elever, utan även samarbete mellan svensk- och medialärare. De berättar om elever som skolkat från alla lektioner, men som ändå kommer till redaktionen och jobbar.

Angeredswebben är skolans, och kanske även samhällets, stolthet. Förr i tiden tyckte folket i Angered att man bara hörde allt det negativa från förorten i median. Angeredswebben ville lyfta fram de bra sakerna istället.
Angeredswebben blev snabbt populär både i och utanför skolan. Det var inte länge sedan de firade sin miljonte besökare på nätet.

Eleverna i redaktionen blir också väldigt omtyckta av de andra i skolan. Det har blivit väldigt respektfullt att jobba med tidningen.

Även i större sammanhang har tidningen blivit belönade. De har flera gånger blivit nominerade till Lilla journalistpriset och fick bland annat gå längst fram i pressen när både Mona Sahlin och Norges dåvarande statsminister Jens Stoltenberg kom på besök i Angered.