school

Fett Nice Typ

”Fett Nice Typ” är en aktivitet på Bjurbäckskolan som genomförs varje år för årskurs 7 i samverkan mellan högstadiet och Kulturskolan.

 

Samverkan sker mellan slöjd, hemkunskap, bibliotek, bild, idrott och Kulturskola för att eleverna ska se andra värden än de som är konkret mätbara. Hela dagen går ut på att lära känna varandra, att samverka och att ha kul.

Glasfusing var ett specifikt samarbete mellan Bild och Kulturskolan. Generellt kan man säga att glasfusing är ett område som knyter samman den lokala glastraditionen och design på ett kreativt sätt.

Om glasfusing
Glasfusing är en glastillverkningsteknik som innebär uppvärmning av glas i en ugn tills den når en mjuk punkt, vilken tillåter användaren att manipulera glaset på en mängd olika sätt. Glaset bearbetas i en brännugn, samt att driftstemperaturen är mycket lägre än den som används i glasblåsning. Ett brett utbud av föremål kan produceras genom glasfusing, allt från halsband till skålar.

För att jobba med glas måste det värmas upp till mellan 600 och 925 grader celsius. Vid dessa temperaturer mjuknar glaset tillräckligt för att bitar av glas kan pressas- och smälta samman till ett enda stycke. Detta är den underliggande principen bakom glasfusing.