Elevrådet

Elevrådet består av styrelsen och två klassrepresentanter från varje klass i varje årskurs. Klassrepresentanternas uppgift är att ta med det som sägs på klassråden till elevrådsmötena och vice versa. De ska också se till att deras klass har klassråd på mentorstiden.

 

Om elevrådet

Elevrådet påverkar i skolan. Elevrådet gör det enklare för elever att påverka sin skola. Klassråd hålls på mentorstiden. Det är då som klassrepresentanterna samlar ihop elevernas frågor och åsikter för att ta med det till elevrådet. De ger också information från elevrådet.
Det nya Edwiserummet gör det lättare att hålla klassråd. Där kan alla elever se vad som sas på det senaste elevrådsmötet.

BONT har intervjuat Selma Safic och Eli Mårtensson som är med i elevrådsstyrelsen.

’’Vi är sju som är med i styrelsen. En ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, tre årskursrepresentanter (en från sjuan, en från åttan och en från nian) och en kassör. Jag är sjuans årskursrepresentant. Vi bestämmer datum för när elevrådsmötena ska hållas och träffas innan varje möte för att bestämma vad vi ska prata om.’’
-Selma
’’ Elevrådsstyrelsen planerar och gör protokoll inför elevrådsmötena. Vi är sju stycken som träffas ungefär en gång i månaden. Alla har olika uppgifter. Det är fyra från nian, en från åttan och två från sjuan. Jag är kassör och har hand om pengarna.

Jag tycker att det är viktigt att ha ett elevråd, för att vi är mellanhanden mellan eleverna och rektorn.’’