schoolk

Dig och mig

Högstadiet är den tid då många ungdomar kommer i kontakt med droger för första gången. En massa nya människor samlas under samma tak och det gäller att passa in. Grupptrycken kan vara förrädiska och man kan testa saker man annars aldrig skulle göra.

 

För att motverka detta så har Bjurbäcksskolan ett projekt i början av höstterminen för de nya sjuorna. Det kallas ”Dej och Mej” och infaller på elevens val-tiden. Fritidsgården ligger bakom projektet och informerar de nya högstadieeleverna om droger och mobbning.

Fritidsgården sammarbetar med diverse lärare, fältare och pedagoger och de tillsammans utgör stationer där eleverna får lära sig eller göra nya saker. Exempel på aktiviteter är sammarbetsövningar, prat om tobak, grupptryck, alkohol och även filmen ”Tusen gånger starkare.
Projektet är mycket aktuellt, både lokalt och nationellt. Det finns elever som håller på med amfetamin i Emmaboda och Spice är en växande drog i landet.
Projektet är mycket uppskattat av eleverna och de tycker det var lärorikt. De tyckte dock inte det var tillräckligt med detta projekt. Upplysningen om droger bör fortsätta under högstadiet.
Tobaksstationen var väldigt intressant, men filmen innehöll för mycket klichéer. Det bästa var ändå att man kom närmare varandra, tycker sjuorna.
Fakta om Spice:
Spice är en nätdrog som består av olika cannabissubstanser. Spice röks för att få ett rus som kan få en att känna sig avslappnad, men man kan också må illa, känna hunger, ångest och panik, känna sig rast lös och få höjd puls och blodtryck. De är centralstimulerande, alltså förstärker de förnimmelser.
Lösningsmedlen i Spice gör så att du även får andra effekter så som sämre reaktionstid, minskad muskelkontroll och nedstämdhet.

Kajsa Ekdahl och Anton Karlsson